youtube

facebook

Spoznali sme sa v roku 2001 vo FS Dúbrava v Prešove, kde sme boli členkami speváckej zložky 3 roky. Očakávania, s ktorými sme tam prišli sa splnili. Konečne sme pod vedením Iky Veverkovej, mohli spievať náročné 2-3 hlasné štylizované úpravy ľudových piesní.

Po Ikinom odchode z vedenia sme sa aj my- Katka a Monika, rozhodli nasledovať ju. Nechceli sme sa vzdať vysokých nárokov i nášho štýlu. Taktiež nás spájalo úprimné priateľstvo, čo nám vydržalo dodnes. A tak v roku 2004 vznikla spevácka skupina, ktorej sme neskôr dali názov ROSA.


A kto ju tvorí? : IKA VEVERKOVÁ – „veduca“
KATKA LUKČIKOVÁ
MONIKA FECENKO MALIKOVÁ

Spievame väčšinou a´capella (bez doprovodu), prípadne s ĽH alebo akordeónom. V našom repertoári máme šarišské, zemplínske, spišské, rusínske a ukrajinské i cigánske piesne. Neustále spievame a nacvičujeme nové spevy. Ich autormi sú MILOŠ VEVERKA a PhDr.Václav DVOŘÁK.

Svojským prejavom sa snažíme osloviť poslucháčov aj divákov všetkých vekových kategórií. Ale hlavne chceme, aby ľudia nezanevreli na ľudovú kultúru i zvyky a zachovávali ľudovú pieseň ako nositeľku tradícií nášho národa.


SPIEVAME: - svadby; špeciálne: odobierku, čepenie, redový tanec
- súkromné, firemné oslavy
- životné jubileá
- dedinské, jarmočné oslavy
- recepcie
- plesy

„Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.“      Jiří Mahen

rosa spolu